اتوبار ساحل وانت بار ساحل        


نیسان بار ساحل            


 خاور و ماشینهای مختلف


          سرویسهای VIP


 

 

44356108

44303214

22618728

88421750


خدمات حمل ونقل باربری اتوبار وانت بار(باربری ساحل ,اتوبار ساحل ،وانت بار ساحل ,باربری محدوده ساحل )باربری ساحل 


حمل اثاثیه منزل در ساحل 


خدمات اسباب کشی در ساحل 


باربری و حمل بار در ساحل 


اتوبار تخصصی در ساحل 


وانت بار گیشا,وانت تلفنی ساحل 


خدمات بسته بندی در ساحل 


حمل وجابجایی وسایل شرکتی اداری سازمانی در محدوده ساحل 


گروه حمل ونقل باربری اتوبار(باربری ساحل ,اتوبار ساحل ,وانت بارساحل )معتبرترین باربری و اتوبار در تهران و مناطق ساحل میباشد. 


حمل بار به تمام نقاط تهران وشهرستان ها بار خاورهای برزگ بابیمه وبارنامه دولتی ومجهز اثاثکشی


 


با کارگران ورزیده وخوش اخلاق  با قیمت مناسب اتحادیه